Học theo cấp độ - Cấp độ N1

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại: 0
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

HỌC THEO CẤP ĐỘ - LEVEL N1

--------------------------------------------------------------------

I. GIÁO TRÌNH CẤP ĐỘ N1

I.1    Học Goi - Hán tự N1 Học Goi - Hán tự N1, bao gồm 93 bài học. Mỗi bài có List từ, bài tập trắc nghiệm và bài tập điền từ.
I.2    Học Ngữ Pháp N1

Giáo trình ngữ pháp N1 có mẫu câu, cí dụ, các bài tập cuối chương,...Có file âm thanh.

I.3    N1・N2聴解(練習ブック) Giáo trình luyện nghe N1&N2. Sách có đề thi nghe thử N2 và N1.
I.4    Shinkanzen Masuta Bunpou N1 Giáo trình học ngữ pháp theo bộ shinkanzen masuta, Học viên học ngữ pháp theo giáo trình I.2 hoặc giáo trình này.
I.5    N1_Choukai Giáo trình luyện nghe từng phần của đề thi JLPTN1. Bài học có Script dịch, từ vựng,...
I.6    Hội thoại_Business nihongo 30jikan Luyện hội thoại dành trong kinh doanh.

 

II. CÁC ĐỀ LUYỆN THI N1

II.1    Đề thi luyện thi trắc nghiệm N1 Đây là dạng bài tập trắc nghiệm, luyện từng phần thi trong 1 đề thi hoàn chỉnh N1-JLPT. Phần này giúp học viên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi JLPT.
   Quay lại trang chủ

Chọn phần học theo giáo trình các cấp độ khác:

   N5     N4    N3    N2     N1


             

Click xem phiên bản dành cho máy tính.

Đang xử lý