Học theo cấp độ - Cấp độ N3

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại: 0
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

HỌC THEO CẤP ĐỘ - LEVEL N3

--------------------------------------------------------------------

I. GIÁO TRÌNH SOUMATOME - CẤP ĐỘ N2

I.1    Soumatome N3 - Goi

Bộ Soumatome N3

Giới thiệu: Bộ giáo trình Soumatome N3 gồm 5 quyển. Thông thường học viên sẽ học cấp độ N3 qua bộ này và sau đó học kèm với 1 số giáo trình bên các mục dưới.

Nội dung: Giáo trình đã phân ra từng ngày, các bạn nên học một lúc 5 quyển này.
I.2    Soumatome N3 - Bunpou
I.3    Soumatome N3 - Kanji
I.4    Soumatome N3 - Dokkai
I.5    Soumatome N3 - Choukai

 

II. VIDEO HỌC ONLINE

II.1    Bài học
II.2    Giải đề
II.3    Giải đọc hiểu

 

III. CÁC ĐỀ LUYỆN THI N3

III.1    Đề thi luyện thi trắc nghiệm N3 Đây là dạng bài tập trắc nghiệm, luyện từng phần thi trong 1 đề thi hoàn chỉnh N3-JLPT. Phần này giúp học viên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi JLPT.

 

IV. HỌC HÁN TỰ - LUYỆN NGHE - ĐỌC HIỂU... (n3)

III.1    Luyện nghe cấp độ N3,N2

Giáo trình luyện nghe phù hợp với HV đang học N3 hoặc N2. (これで大丈夫)

   Quay lại trang chủ

Chọn phần học theo giáo trình các cấp độ khác:

   N5     N4    N3     N2    N1


             

Click xem phiên bản dành cho máy tính.

Đang xử lý