Học theo cấp độ - Cấp độ N4

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại: 0
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

HỌC THEO CẤP ĐỘ - LEVEL N4

--------------------------------------------------------------------

I. GIÁO TRÌNH MINNANO NIHONGO - GIÁO TRÌNH CHÍNH - CẤP ĐỘ N4


25 Bài Minnano Nihongo - cấp độ N4
I.1    Bài 26    Bài 27    Bài 28    Bài 29
I.2    Bài 30    Bài 31    Bài 32    Bài 33
I.3    Bài 34    Bài 35    Bài 36    Bài 37
I.4    Bài 38    Bài 39    Bài 40    Bài 41
I.5    Bài 42    Bài 43    Bài 44     Bài 45
I.6    Bài 46    Bài 47    Bài 48     Bài 49
I.7    Bài 50

 

Giới thiệu: Giáo trình Minnano Nihongo là bộ giáo trình hoàn chỉnh dành cho các học viên học khối lớp N5 và N4.

Hướng dẫn học: xem hướng dẫn mở các bài học trên máy tính và điện thoại di động.

 

II. VIDEO HỌC ONLINE

II.1    Bài học
II.2    Luyện tập

 

III. CÁC ĐỀ LUYỆN THI N4

III.1    Đề thi luyện thi trắc nghiệm N4 Đây là dạng bài tập trắc nghiệm, luyện từng phần thi trong 1 đề thi hoàn chỉnh N4-JLPT. Phần này giúp học viên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi JLPT.

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÁN TỰ - NGHE - ĐỌC HIỂU (N4)

IV.1    Bài kiểm tra hán tự N4 11 Bài học Hán Tự N4 qua Video. Mỗi một bài học có học cách nhớ, âm hán việt, âm on-kun, bài tập trắc nghiệm đi kèm.
IV.2    Hán tự giáo trình Look and Learn

32 bài học theo phương pháp gợi nhớ qua hình ảnh- giáo trình Look and learn đã được Website biên soạn lại.

Phần học phù hợp với các học viên học kèm giáo trình Minnano Nihongo cấp độ N5,N4.

IV.3    Luyện nghe N5,N4 Giáo trình luyện nghe dành cho HV đang học cuối cấp độ N5 hoặc đang học N4.

   Quay lại trang chủ

Chọn phần học theo giáo trình các cấp độ khác:

   N5      N4    N3    N2    N1


             

Click xem phiên bản dành cho máy tính.

Đang xử lý