THÔNG TIN KHÓA HỌC
Học phí khóa: Thành viên VIP
Giới thiệu:

+ 92 Bài học từ vựng cấp độ N1 cùng các bài kiểm tra giữa khóa,...

+ Khóa học có khoảng 7000 từ vựng được phân thành các nhóm.

+ List từ có thể hiện mức độ thông dụng của từ.

+ Tra cách viết hán tự thông qua chức năng tra cứu của website.

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

   Bài 01    Bài 02    Bài 03    Bài 04    Bài 05

   Bài 06    Bài 07    Bài 08    Bài 09    Bài 10

   Bài 11    Bài 12    Bài 13    Bài 14    Bài 15

   Bài 16    Bài 17    Bài 18    Bài 19    Bài 20

   Bài 21    Bài 22    Bài 23    Bài 24    Bài 25

   Bài 26    Bài 27    Bài 28    Bài 29    Bài 30

   Bài 31    Bài 32    Bài 33    Bài 34    Bài 35

   Bài 36    Bài 37    Bài 38    Bài 39    Bài 40

   Bài 41    Bài 42    Bài 43    Bài 44    Bài 45

   Bài 46    Bài 47    Bài 48    Bài 49    Bài 50

   Bài 51    Bài 52    Bài 53    Bài 54    Bài 55

   Bài 56    Bài 57    Bài 58    Bài 59    Bài 60

   Bài 61    Bài 62    Bài 63    Bài 64    Bài 65

   Bài 66    Bài 67    Bài 68    Bài 69    Bài 70

   Bài 71    Bài 72    Bài 73    Bài 74    Bài 75

   Bài 76    Bài 77    Bài 78    Bài 79    Bài 80

   Bài 81    Bài 82    Bài 83    Bài 84    Bài 85

   Bài 86    Bài 87    Bài 88    Bài 89    Bài 90

   Bài 91    Bài 92

Click xem phiên bản dành cho máy tính.

Đang xử lý