Lựa chọn gói học của bạn

 • 1 tháng

  VND 180

  000

  /THÁNG

  Toàn bộ khóa học N5- N1

  Từ điển tiếng Nhật online - offline

  Lộ trình học riêng biệt

  Đề thi trực tuyến, bài kiểm tra

  Download tài liệu, bài học

  Đăng ký
 • 3 tháng

  VND 140

  000

  /THÁNG

  Toàn bộ khóa học N5- N1

  Từ điển tiếng Nhật online - offline

  Lộ trình học riêng biệt

  Đề thi trực tuyến, bài kiểm tra

  Download tài liệu, bài học

  Đăng ký
 • 6 tháng

  VND 120

  000

  /THÁNG

  Toàn bộ khóa học N5- N1

  Từ điển tiếng Nhật online - offline

  Lộ trình học riêng biệt

  Đề thi trực tuyến, bài kiểm tra

  Download tài liệu, bài học

  Đăng ký
 • 6 tháng

  VND 200

  000

  /THÁNG

  Toàn bộ khóa học N5- N1

  Từ điển tiếng Nhật online - offline

  Lộ trình học riêng biệt

  Đề thi trực tuyến, bài kiểm tra

  Download tài liệu, bài học

  Đăng ký